Mucize Özünal – Söyleşi ve İmza

Mucize Özünal’la , postmodernizmin edebiyata etkilerini eleştirel bir dille ifade ettiği bir söyleşi gerçekleştirdik.