KUAKMER :: Müze

Kuşadası, Camiatik Mahallesi, Yıldırım Sokak, 75 ada, 30 parseldeki ev ve bahçesindeki müştemilatındadır. Mülkiyeti Kuşadası Eğitim ve Geliştirme Vakfı’na (KEGEV) ait ve % 50’si, Nuri-Hatice Kutlu evladı Sayın Zehra Kutlu Candemir’den bağış yoluyla edinilmiş iki katlı bu evle müştemilatı, 582 metrekarelik bir arsa içinde bulunmaktadır. Karakteristik Kuşadası evlerinden ve aynı cadde üzerindeki birçok başka yapı gibi ilgili koruma kurulunca tescillenmiş olan bina ve müştemilatı, 2001 yılında kendiliğinden yıkılmıştır. KEGEV ve Kuşadası Belediyesi’nin maddi katkılarıyla aslına uygun olarak yeniden inşa edilip 7 Eylül 2015 tarihinde Kuşadalılar’ın hizmetine sunulmuştur.