GÖNÜL ERSOY-TRAVMA VE ÇOCUK

Uzman Psikolog Gönül ERSOY 26 Aralık Pazartesi günü Kuşadalılar’a çocuk ve travma etkilerinin oluşumunu, çözümünü nasıl davranılması gerektiğini anlattı.