MUCİZE ÖZÜNAL-DEMOKRASİNİN ONTOLOJİSİ

Mucize Özünal ile gerçekleştirdiğimiz Kavramların İzinde etkinliğinin ilk konusu Demokrasinin Ontolojisi oldu. Mucize Özünal’a ve tüm katılımcılara teşekkür ederiz.