KUAKMER İZMİR DERGİSİ’NİN 34. SAYISINDA

Kültür merkezimizin kurucu danışmanı Prof. Dr. Engin Berber, KUAKMER’in özellikleri ve gerçekleştirilme öyküsünü anlatan bir makale kaleme aldı. Bu makale, İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün iki ayda bir yayımlanan, “İzmir” isimli iki dilli (Türkçe-İngilizce) dergisinin 34. Sayısında yayımlandı.