Felsefe Toplantıları – Kenan Gündal

Kuşadası Felsefe Platformu ile birlikte düzenlediğimiz Felsefe toplantılarının bu ay konuğu Kenan Gündal’ dan Anthony Giddens’ın hem yapısalcı hem de eylemci yaklaşımları içine alan yapılaşma teorisi üzerinden ontolojik güvenlik problemi, kaygı ve otorite figürlerine değindiği bir söyleşi dinledik.