Yükleniyor Etkinlikler

« Tüm Etkinlikler

  • Bu etkinlik geçti.

Dr. Murat Göç / Erkekler Feminizmin Neresinde ?

1 Şubat 2020 @ 15:00 - 17:00

ÖZELLİKLE ERKEKLER İÇİN BİR ÇAĞRIDIR!
Erkekler bir çok konuda birbirleri ile anlaşamazlar. Küçükken, hangi oyuncakla kimin oynayacağı konusunda tartışırlar, ergenlikte kimin penisinin daha büyük olduğu konusunda birbirleri ile yarışırlar. Hangi takımın şampiyonluğu hak ettiği, en iyi etin nereden alınacağı, hangi arabanın daha az yakıt harcadığı, kimin oğlunun daha hızlı koştuğu, ekonominin nasıl kurtulacağı, dünyanın ve toplumların nasıl kurtulacağı, tüm bu konular sadece erkeklerin bildiği ama hiç anlaşamadıkları meselelerdir. Ama erkeklerin eğitimleri, etnik kökenleri, sınıfsal konumları, yaşları, dini ve politik tarafgirlikleri fark etmeksizin üzerinde anlaştıkları, sorgusuz sualsiz kabul ettikleri ve canları pahasına savundukları tek bir mesele vardır: Erkeklikleri, erkekliğin sağladığı avantajların onlara doğa ya da tanrı tarafından bahşedildiği ve bu sebeple sorgulanamaz olduğu, erkekliğin kaybının toplumsal düzeni zayıflığa uğratacağı ve ataerkil düzenin onlara verdiği yetkilerin ve iktidarın herkesin iyiliğine olduğuna dair kıymeti kendinden menkul yanılsamaları. Erkekler, en çok erkek olmakla gurur duyuyor, en çok erkek olmanın keyfini sürüyor, en çok da erkekliklerini yitirmekten korkuyorlar, hep birlikte sözsüz bir anlaşma ile erkekliklerini, erkek olmayanlara ya da erkek sayılmayanlara karşı tahkim ediyorlar.
Bu adı konmamış erkeklik sözleşmesinin gözlerden o kadar da uzak olmayan tahakküme dayalı işleyişi, her yıl yüzlerce kadını öldürüyor, binlercesini dövüyor, ağır işkenceye maruz bırakıyor, on binlercesinin ruhunu örseliyor, cesaretini kırıyor ve yaşama umudunu yok ediyor. Dahası erkekler, kendisi gibi olmayan, olmayan erkekleri de sevmiyorlar, dışlıyorlar, dövüyor, öldürüyor, çevrelerinde görmek istemiyorlar. Erkekler, kadınlara, çocuklara, ve LGBTI+ bireylere tecavüz ediyor, onları iş yerlerinde, okullarda ve sokaklarda taciz ediyorlar, daha da kötüsü tacizi ve tecavüzü bildikleri halde sessiz kalıyorlar, tacizciyi ve tecavüzcüyü koruyorlar, tacizin ve tecavüzün üzerini sessizlik ve korku ile örtmek için işbirliği yapıyorlar. Erkekler, krizden besleniyor, krizlerle var olabiliyorlar ve tüm dünyayı, politikayı, ekonomiyi, eğitimi, tıp endüstrisini, orduları, dini ve medyayı kendilerine benzetiyorlar, krizler derinleştikçe erkekliklerinin güçlendiğini biliyorlar. Kocaman bir utanç ve şiddet ordusu gibi hareket eden erkekler ataerkiyi kurumsallaştırıyor, yasalaştırıyor, ve her çeşit silahla güçlendiriyorlar, her türden şiddeti var oluşlarının tek dayanağı olarak yaygınlaştırıyorlar. Roland Barthes, faşizm konuşma yasağı değil söyleme zorunluluğudur diyor. Erkekler, sürekli olarak erkek olduklarını hissetmek, erkek olduklarını söylemek ve başkalarına erkek olduklarını hatırlatmak zorunluluğu ile yaşıyorlar.
Tam da bu sebeple, erkekliğin/erilliğin eleştirisi, öncelikle özgür ve eşit bir yaşamı tesis etmek ve sürdürmek için gerekli. Ataerkinin ve eril bilincin dönüştürülmesi, tarih boyunca bize öğretilen birçok doğrunun ve zorunluluğun da yeniden inşa edilmesi için birincil koşul. Erkekler varoluşları, ayrıcalıkları ve iktidarları ile hesaplaşmadığı sürece kendi elleri ile yarattıkları zindanlardan çıkma ve gerçek benlikleri ile yüzleşme fırsatını elde edemeyecekler, ötekileştirdikleri ile sağlıklı ve eşit bir ilişki kuramayacaklar. Tüm bu söylenenlerin ışığında, bu sunum, erkeklik rollerini, erkeklik algılarını, erkeklik normlarını tartışmaya açmaya ve erkeklerin toplumsal cinsiyet eşitliği mücadelesine nasıl katkı sunabileceklerine, daha eşit ve özgür bir toplum yaratmada feminist mücadeleye nasıl destek olabileceklerine odaklanmayı amaçlamaktadır.
Murat Göç

Özgeçmiş
Murat Göç, Ege Üniversitesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı bölümünden doktora derecesi sahibi, halen Celal Bayar Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde ders veriyor. Kültür Çalışmaları, Çağdaş Amerikan Edebiyatı ve Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları, özellikle de Eleştirel Erkeklik Çalışmaları, konusunda uzmanlaşmaya çalışıyor.

Detaylar

Tarih:
1 Şubat 2020
Saat:
15:00 - 17:00