EGE KÖYLERİNİN VE MÜBADELENİN SİNEMASAL TARİHİ

Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon Sinema Bölümü Araştırma Görevlileri Esra Güngör Kılıç ve Ali Gençoğlu Ege köylerini ve mübadeleyi konu alan filmleri ve bu filmlerin tarihsel süreç içindeki serüvenini anlattılar. Filmlerin çekildikleri dönemin siyasi, toplumsal ve ideolojik yapısını yansıttığını belirten akademisyenler, sinemanın da tarih yazımı için tarihi inceleme kitapları ve edebi eserler gibi kullanılabileceğini söylediler. Ali Gençoğlu’na ve Esra Güngör Kılıç’a teşekkür ederiz.