Burçak Çıkıkçı – İklim Krizi ve Sürdürülebilirlik

İklim Krizi Konuşmalarımızın ilk konuğu Burçak Çıkıkçı ile iklim krizinin ortaya çıkışını ve süregelen etkilerini konuştuk.