Bülent Tokuçoğlu- İklim Değişikliği

Bülent Tokuçoğlu, iklim değişikliklerini insan hakları perspektifinden incelerken uluslararası hukukun bu iki soruna bakış açısını ve Türkiye’nin bu sorunlarla ilgili performansını değerlendirdi. Ve ekledi: ‘’ İKLİM SORUNU BİR SİSTEM SORUNUDUR.’’